Taras Szewczenko – 2018

Od początków zorganizowanego życia ukraińskiej społeczności naszego miasta bardzo ważnym elementem zachowania tożsamości były organizowane corocznie w marcu uroczystości upamiętniające największego geniusza naszego narodu. Tak było i w tym roku. 25 marca o godz. 16 świetlica przy ul. Grunwaldzkiej 31 zapełniła się widzami, wśród których byli także przedstawiciele mniejszości niemieckiej i wspólnoty romskiej.Goście przeczytali jeden z utworów Szewczenki w swoich rodzimych językach.
Następnie odbył się mini konkurs wiedzy o poecie, potem bracia Łesykowie z Pasłęka przy wtórze akompaniamentu wykonali kilka pieśni poświęconych Tarasowi, w dalszej części dzieci z punktu nauczania języka ukraińskiego deklamowały wiersze z „Kobzara”.
na koniec – przy dźwiękach ukraińskiej muzyki przyszedł czas na słodki poczęstunek.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

Comments are closed.