Tydzień modlitw o jedność chrześcijan w Elblągu

Jak co roku w styczniu jest obchodzony tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Jest to inicjatywa ekumeniczna , która ma swoje korzenie już w XIX wieku. Papież Leon XIII w 1897 roku w encyklice Satis cognitum zarządził, aby w tej intencji modlono się co roku przez 9 dni pomiędzy
uroczystością Wniebowstąpienia a Niedzielą Pięćdziesiątnicy. W roku 1910 św. Pius X przeniósł te nabożeństwa na dni 18 – 25 stycznia. W obchodach uczestniczą przedstawiciele Kościołów Katolickich, Protestanckich i Prawosławnych. W tym roku po raz pierwszy przedstawiciele różnych denominacji chrześcijańskich spotkali się wspólnie 23.01 w Cerkwi Greckokatolickiej w Elblągu, aby razem modlić się o utraconą wskutek licznych rozłamów jedność. Obecni byli Bp Jacek Jezierski- ordynariusz elbląski Ks. Pastor Marcin Pilch z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Pastor prezbiter Wojciech Gajewski z Kościoła Zielonoświątkowego we Fromborku Pastor prezbiter Witold Kantorek z Kościoła Zielonoświątkowego w Elblągu Ks. Kazimierz Klaban z Kościoła Polskokatolickiego Oraz nasi duszpasterze- o. mitrat Andrzej Sroka i o. Roman Storoniak Nabożeństwo składało się z fragmentów Godzin Kanonicznych (czasów) oraz hymnu „Z namy Boh” Kazanie wygłosił ks. Kazimierz Klaban z Kościoła Polskokatolickiego, a po zakończonym nabożeństwie wierni różnych Kościołów razem kolędowali.

Michał Prytuła

Comments are closed.