Coraz bliżej…

Greckokatolicka wspólnota w Elblągu dziewięć lat temu rozpoczęła budowę nowej świątyni. W sobotę 09 listopada na zaproszenie ks. mitrata Andrzeja Sroki wierni z Elbląskiej oraz sąsiednich parafii licznie przybyli do nowej świątyni. W takcie Mołebnia do Matki Bożej mogli wspólnie dziękować za efekty pracy, modlić się za darczyńców oraz za szczęśliwe ukończenie dalszych prac.

Po nabożeństwie ks. Andrzej Sroka zapoznał wiernych z dotychczasowymi efektami prac. Ogromne wrażenie na przybyłych sprawił ikonograficzny rozpis kopuły, sufitu oraz prezbiterium autorstwa p. Grzegorza Pielecha z Pasłęka. W kopule znajduje się Chrystus Pantokrator otoczony Serafimami. Poniżej przedstawionych jest Dwunastu Apostołów oraz Błogosławieni Jozafat Kocyłowski i Grzegorz Łakota, a także Jan Chrzciciel. Na filarach oddzielających poszczególne sekcje są zapisane słowa Pieśni Izajasza oraz Prologu Ewangelii św. Jana. Prezbiterium wypełnia Oranta, a nad miejscem, w którym ma znajdować się ołtarz przedstawionych jest czterech liturgistów: św. Jakub Brat Pański, św. Bazyli Wielki, św. Jan Chryzostom oraz św. Grzegorz Teolog.

Następnymi etapami, które będą realizowane są: instalacja ogrzewania podłogowego, zalanie posadzki, zakup oraz montaż drzwi, żyrandoli i kinkietów oraz rozpis 12 Wielkich Świąt w części nad chórem. Coraz bardziej staje się realną wizja rozpoczęcia regularnych nabożeństw w świątyni w przyszłym roku.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za pomoc w dziele tworzenia Domu Pańskiego.

Źródło: cerkiew.org

Comments are closed.