Historia parafii

W 1947 roku, w ramach akcji „Wisła” wypędzono z Nasiania, Bieszczad i Łemkowszczyzny  tysiące ukraińskich rodzin. Część z nich osiedlono w wioskach nieopodal Elbląga, z kategorycznym zakazem przesiedlania się do miasta. Pierwsi Ukraińcy zaczęli się pojawiać w Elblągu dopiero po odwilży 1956-go roku. Pod czujnym „patronatem” Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego powstaje wtedy elbląski oddział USKT. Jednak naszym ludziom szczególnie daje się we znaki niemożność realizacji potrzeb duchowych.  Elblążanie, jak wielu innych współbraci – odbywają długie podróże aby uczestniczyć w „swoich” nabożeństwach w Chrzanowie a później także w Cyganku i Dzierzgoniu. Wreszcie, po latach starań, od czerwca1974 roku w kaplicy sióstr Katarzynek zaczęto regularnie odprawiać nabożeństwa dla wiernych obrządku greckokatolickiego. Przyczyniło się do tego wiele osób, należałoby tu wymienić choćby pana Leona Horaka. Warto pamiętać, że były to lata wysoce niesprzyjające tego typu inicjatywom a oficjalne przyznawanie się do ukraińskiego pochodzenia mogło pociągnąć za sobą  niemiłe konsekwencje.

Patronem parafii jest św. Jan Chrzciciel.

Pierwszym proboszczem elbląskiej parafii był wielce zasłużony  nie tylko dla swoich wiernych ale również dla rzymokatolików był długoletni kapelan szpitala miejskiego  ks. Jan Jaremin. Potrafił on dotrzeć ze słowami otuchy do  wielu naszych rodzin, zachęcić do wytrwania przy swoim obrządku, Od 1991 roku obowiązki proboszcza pełni ks. Andrzej Sroka. W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia parafii, w Elblągu pracowało kilku greckokatolickich kapłanów, min.: o. Eugeniusz. Popowicz, o. Jan Łajkisz, o. Bogdan Sytczyk, o. Artur Masłej, o. Jarosław Wienc.

Dzięki życzliwości elbląskiego duchowieństwa w 1984 roku grekokatolicy otrzymali na własność kaplicę przy ul. Traugutta, z której korzystają do dnia dzisiejszego. Jednak  po 2000 roku powstała idea budowy własnej świątyni, która pomieściłaby wszystkich wiernych a jednocześnie wyglądem przypominałaby cerkwie, w których modlili się nasi przodkowie w ojczystych stronach. Od tego też czasu datuje się początek zbiórki środków na przyszłą budowę.  Dzięki życzliwości władz miasta, w 2006 roku  udało się nabyć, również przy ul. Traugutta plac, przy którym w przyszłości ma stanąć świątynia. Wykonanie projektu zlecono architektowi z Gdańska, p. Romanowi Lewosiukowi.

W maju 2011 roku, władyka kyr. Jan Martyniak, w obecności licznego duchowieństwa obu obrządków oraz wiernych poświęcił krzyż oraz plac pod budowę cerkwi.

 

 

Leave a Reply