Porządek nabożeństw

Niedziela:

Jutrznia: 8:00

1. Boska Liturgia : 8:30

2. Boska Liturgia : 12:30

Dni powszednie:

Boska Liturgia 8:30

Święta przypadające w dni powszednie:

Boska Liturgia : 17:00

Święta przypadające w dni wolne od pracy

Boska Liturgia : 9:00 lub 10:00

Okres Wielkiego Postu:

środa: Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów- 17:00

piątek: Droga Krzyżowa- 17:00

Leave a Reply