Pomoc Ukrainie i uchodźcom


Parafia greckokatolicka w Elblągu od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę aktywnie przyłączyła się do pomocy uchodźcom, którzy trafili do Elbląga. Przez długie miesiące działał przy parafii punkt pomocy, gdzie wydawano żywność oraz inne niezbędne do życia środki. Pomoc miała też inny wymiar – wyszukiwano mieszkania, pomagano w załatwianiu pracy i w zaaklimatyzowaniu się w naszym mieście. Organizowano spotkania, odbywały się kursy języka polskiego, zajęcia dla dzieci, itp.

Elbląscy parafianie nie zapominali też o tych naszych braciach, którzy zostali na Ukrainie. Przesłano kilkanaście transportów z pomocą humanitarną. Mamy świadomość, że ukraińska armia tak ofiarnie broni Ukrainy i całego cywilizowanego świata przed barbarzyńską nawałą, dlatego staramy się wspomagać Bohaterów na pierwszej linii frontu. Na zdjęciu – ks. proboszcz święci piąty już samochód, który parafia zakupiła na potrzeby ukraińskich żołnierzy.

Comments are closed.