Gratulacje dla ks. Igora Hubacza

07 grudnia 2022 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się obrona rozprawy doktorskiej wikariusza naszej parafii ks. Igora Hubacza. Tytuł pracy to „Katechizacja w Kościele Greckokatolickim w Polsce w latach 1991-2020. Studium katechetyczne w świetle dokumentów Kurii Metropolitalnej Archieparchii Przemysko-Warszawskiej oraz badań własnych”. 

W imieniu redakcji naszej strony internetowej serdecznie gratulujemy ks. Igorowi i życzymy owocnego rozwoju dalszej kariery naukowej.

Comments are closed.