Pascha 2017

W Niedzielę Wielkanocną w cerkwi p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela donośnie wybrzmiał zwycięski hymn: „Chrystus powstał z martwych, On śmiercią pokonał śmierć i tym, którzy spoczywają w grobach podarował życie”. Rankiem była  sprawowana Paschalna Jutrznia, która rozpoczyna się trzykrotną procesją wokół świątyni. Następnie kapłan wraz z wiernymi odśpiewuje hymn Zmartwychwstania . Po odśpiewaniu hymnu kapłan trzykrotnie stuka krzyżem w główne drzwi świątyni i otwiera je ogłaszając radosna nowinę o Zmartwychwstaniu Pańskim.

Po Jutrzni sprawowana była Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Ewangelia w dzień Paschy jest głoszona w kilku językach, aby wieść o Zmartwychwstaniu dobiegła do każdego zakątka świata. Na zakończenie liturgii poświęcony został artos (gr. chleb), który do kolejnej niedzieli leżał na tetrapodzie, a w niedzielę Tomasz został podzielony pomiędzy wiernych.

Grekokatolicy w czasie świąt Wielkanocnych odwiedzają również groby swych bliskich. Na cmentarzach sprawowane są Panachydy (nabożeństwa żałobne) jednak w tym okresie przeważa w nich radość ze Zmartwychwstania. Zamiast hymnu „Вічная Пам’ять” (Wieczna Pamięć) śpiewany jest hymn Zmartwychwstania.

Comments are closed.